WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przykładem wyposażenia dodatkowego zintegrowanego z siłownikami elektrycznymi są sensory siły wbudowane w końcówkę roboczą razem z układem przetwarzania ich sygnału wyjściowego do postaci zestandaryzowanej. Poza tym siłowniki wyposaża się w czujniki położenia oraz wyłączniki krańcowe, pozwalające zatrzymać siłownik w określonej pozycji przez odłączenie napędzającego go silnika od zasilania.

W karcie katalogowej siłownika można zwykle sprawdzić, czy szacowany czas eksploatacji jest wystarczający. Należy jednak pamiętać, że parametr ten, wyrażany często liczbą kilometrów lub liczbą możliwych cykli roboczych, podawany jest przy założeniach wyidealizowanych warunków pracy siłownika (smarowanie zgodnie z zaleceniami, brak zanieczyszczeń, nieprzegrzewanie się śrub ani łożysk, brak nadmiernych obciążeń i równoczesnego przekraczania kilku parametrów granicznych, na przykład maksymalnej prędkości i siły nacisku).

Damian Ligęziński


 RENEX Robotics

  • Jakie są nowości w zakresie rozwiązań transportu liniowego?

Automatyzacja wkracza do kolejnych branż i typów przedsiębiorstw na całym świecie. Coraz częściej zrobotyzowane linie są wprowadzane do stosunkowo niewielkich zakładów produkcyjnych – zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Z tego względu dużą uwagę przykłada do tego jak wiele miejsca zajmują urządzenia. Przykładem może być wchodzący właśnie do sprzedaży system Yamaha LCMR200, który, odzwierciedlając trendy z Japonii, jest znacznie bardziej kompaktowy od systemu poprzedniej generacji. Wysokość modułów jest prawie o połowę niższa od wcześniejszych modeli, a ich konstrukcję przystosowano do prowadzenia okablowania w ich wnętrzu. System został jednocześnie przystosowany do transportu większych i cięższych obiektów. Duży nacisk jest również kładziony na uproszczenie oprogramowania – tak by zakłady przemysłowe o niewielkim know-how z zakresu programowania urządzeń, również mogły korzystać z zaawansowanych rozwiązań zrobotyzowanych.

Popularną opcją stają się modułowe rozwiązania transporterów liniowych. Pozwalają one na budowę zaawansowanych linii idealnie dopasowanych do potrzeb klienta. Dodatkowym atutem tego typu rozwiązań jest możliwość dołączenia wózków poruszających się szybko z zachowaniem bardzo wysokiej precyzji – daje to możliwość wykorzystania modułowych transporterów liniowych jako precyzyjnej dodatkowej osi.

  • Jakiego wsparcia wymagają klienci?

Doradztwo jest bardzo istotnym elementem implementowania linii zrobotyzowanych. Zakres oczywiście różni się zależnie od wprowadzanej przez klienta inwestycji, typu podejmowanych działań oraz posiadanej już przez niego wiedzy i doświadczeń z wcześniejszych działań. Innego wsparcia oczekuje klient docelowy, a innego integrator.

Zazwyczaj konieczna jest pomoc przy doborze odpowiednich produktów i współtworzenie aplikacji. Obejmuje to przeprowadzenia symulacji, które sprawdzą wydajność proponowanych rozwiązań i optymalne rozłożenie modułów w przestrzeni produkcyjnej. Dla wielu klientów ważna jest również możliwość sprawdzenia urządzeń w praktyce w naszym Centrum Technologicznym i Szkoleniowym. Odbiorcy rozplanowując swoje linie chcą jeszcze przed zakupem, w warunkach symulowanej produkcji, zobaczyć urządzenia w działaniu i móc już na tym etapie dokonywać weryfikacji. Niezbędne jest również wsparcie serwisowe oraz możliwość przeszkolenia operatorów w zakresie programowania i obsługi urządzeń. Dla klientów ważna jest możliwość pełnej oceny produktu, jego możliwości wiedza o tym jak wygląda obsługa urządzenia, jego serwisowanie i wprowadzanie zmian w programie.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe