JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?

Energia elektryczna nie jest jedynym zasobem, którego zużycie ograniczając można poprawić rentowność zakładu, zarazem pozytywnie wpływając na stan środowiska. Równie ważne są media użytkowe, których przykładem jest woda. Jej pobór można zmniejszyć na kilka sposobów.

przypadku, gdy woda jest surowcem w obrębie linii produkcyjnej jej dopływ powinien być automatycznie odcinany w razie zatrzymania produkcji. Gdzie to możliwe, warto zainstalować ograniczniki oraz regulatory przepływu. Regularnie trzeba również s

Ponadto warto zastąpić wodochłonne rozwiązania okołoprodukcyjne takimi, które pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Przykładem są suche smary. Przyczyniają się one do znaczących oszczędności wody, zwłaszcza w przypadku linii przenośników.

Smarowanie taśmociągów jest koniecznością, aby zmniejszyć tarcie między taśmą a przenoszonymi nią wyrobami oraz aby zapobiec zderzaniu się tych ostatnich ze sobą, szczególnie w przypadku tych podatnych na uszkodzenie, jak na przykład opakowania szklane na liniach butelkowania. Dawniej realizowano to natryskowo, używając mieszaniny wody i rozpuszczalnego smaru. Ta metoda jednak powodowała nadmierne zużycie wody, a poza tym inne problemy, jak: śliskie podłogi, zwiększoną wilgotność powietrza w pomieszczeniu oraz powstawanie warunków, które sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń i rozwojowi bakterii, co jest wysoce niepożądane, zwłaszcza w produkcji spożywczej. Suchych smarów, na przykład w postaci proszku, problemy te nie dotyczą. Ich dodatkowa zaleta to m.in. brak strat na skutek odparowywania.

JAK OPTYMALIZOWAĆ PROCES MYCIA?

Znaczący wkład w straty wody wnoszą wycieki. Można je wcześnie wykryć na podstawie danych pomiarowych z wodomierzy. By im zapobiegać, należy m.in. wymienić zużyte uszczelki, naprawić albo wymienić nieszczelne rury i zawory oraz monitorować zbiorniki pod kątem przepełniania się. Trzeba również dbać o to, by krany były zakręcone, gdy nie są używane.

Wodochłonnym procesem jest również mycie. W zależności od tego, jakie rozwiązania są w tym zakresie praktykowane w danym zakładzie, można wyróżnić kilka sposobów na zmniejszenie związanego z nim poboru wody. Wśród nich wymienić można: korzystanie z wody technologicznej z innych obszarów w czyszczeniu sprzętu, który wymaga tego regularnie, wstępne usuwanie zanieczyszczeń, o ile to możliwe i nie wymaga zbyt dużych nakładów pracy, za pomocą na przykład skrobaków, tam gdzie to możliwe, mycie w wannach, a nie przez spłukiwanie bez zamkniętego obiegu wody oraz korzystanie z alternatywnych metod czyszczenia, na przykład strumieniem powietrza pod wysokim ciśnieniem, tam gdzie to możliwe używanie dysz wysokociśnieniowych, sprawdzanie, czy są ustawione prawidłowo i korzystanie z węży wyposażonych w pistolety uruchamiane za pomocą spustu. Liczne możliwości w zakresie ograniczenia poboru wody zapewnia też optymalizacja procesów mycia CIP, czyli na miejscu. Piszemy o nich w ramce.

 

Monika Jaworowska

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również