OCHRONA STREFOWA W WÓZKACH WIDŁOWYCH

Niestety, czasami nawet mimo przestrzegania wszystkich wyżej wymienionych zaleceń wystarczy chwila nieuwagi, czy to ze strony pieszych, czy kierowcy, na przykład z powodu przysłonięcia widoczności przez ładunek na widłach, czy inną nieprzewidzianą sytuację, żeby doprowadzić do wypadku, w którym dojdzie do zderzenia wózka z wózkiem albo wózka z człowiekiem.

Aby im zapobiec, również w wózkach widłowych wdraża się zabezpieczenia, które mają wspomóc operatorów. Przykładem są systemy ostrzegające przed kolizją. Ich częścią typowo są panele, które są instalowane w kabinie wózka i anteny montowane na dachu pojazdu. Na ekranie wyświetlane są informacje o tym, czy jakieś obiekty znajdują się w granicach stref dookoła wózka. Podobnie, jak w przypadku AGV, można aktywować funkcję automatycznego zmniejszania prędkości pojazdu lub jego całkowitego zatrzymania w razie wykrycia innych obiektów w zbyt bliskiej odległości.

Uzupełnieniem systemu są znaczniki, w które wyposaża się pieszych pracowników magazynu albo linii produkcyjnej. W przypadku znalezienia się w strefie niebezpiecznej elementy te sygnalizują, na przykład dźwiękowo, świetlnie lub wibracyjnie, ten fakt osobie, która je nosi.

Zwykle strefy bezpieczeństwa mają kształt okręgu o możliwym do ustawienia promieniu. Można również przeważnie dodatkowo definiować obszary o dowolnym kształcie. Jest to przydatne, kiedy korzystne albo wymagane, na przykład ze względu na istniejące ograniczenia przestrzenne, jest określenie innych odstępów z boków wózka, a innych z przodu i z tyłu pojazdu.

Michał Furmański

ABB

  • Jakie są dzisiaj potrzeby rynkowe związane z systemami wykorzystywanymi w intralogistyce?

Rosnący trend masowej personalizacji produktów oraz rozwój rynku e-commerce, przełożył się na złożoność zadań logistycznych. Konsumenci oczekują dostaw tego samego dnia oraz szybkiej obsługi zwrotów. Coraz większe zapotrzebowanie na usługi związane z obsługą klienta i realizacją wymaga ulepszonych możliwości identyfikowania, sortowania oraz przetwarzania pojedynczych paczek o różnorodnych kształtach i rozmiarach. Zapotrzebowanie na dostawy dostosowane do potrzeb, zwiększa również złożoność logistyki detalicznej dla handlu, w której duże sieci wymagają od swoich dostawców dostarczania wstępnie ustawionych palet dostosowanych do każdej lokalizacji, które można rozładować bezpośrednio na półki sklepowe bez sortowania.

Również operatorzy magazynów muszą przygotować się na większą przepustowość sieci oraz wahania wolumenu. Centra logistyczne, które zazwyczaj obsługują 10 tys. przesyłek dziennie, mogą niespodziewanie zobaczyć konieczność wysyłki 100 tys. przesyłek dziennie. W przeszłości zwiększenie liczby osób było jedynym sposobem na szybkie skalowanie pojemności.

W ABB widzimy ogromny potencjał w zrobotyzowanych rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. O ile roboty doskonale sprawdzają się w powtarzalnych zadaniach, o tyle do tej pory brakowało im inteligencji, która umożliwiałaby identyfikowanie i obsługę dziesiątek tysięcy nieustannie zmieniających się produktów podczas typowej pracy w magazynie. Roboty wykorzystując sztuczną inteligencję będą mogły obserwować otaczający świat, wyciągać wnioski, wykonywać zadania zbyt skomplikowanych dla tradycyjnie programowanych robotów przemysłowych. Sztuczna inteligencja pozwala robotom zdobywać coraz więcej umiejętności – mogą samodzielne przystosowywać się do nowych zadań metodą prób i błędów. Dzięki temu ciągle poszerzają zakres przedmiotów, które rozpoznają np. przy kompletacji zamówienia. W lutym 2020 ABB i firma Covarinat, która rozwija uniwersalną sztuczną inteligencję, ogłosiły współpracę mającą na celu wprowadzenie na rynek zrobotyzowanych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ich pierwszym wspólnym produktem jest "Singulator Cell", maszyna która rozpoznaje różne kształty paczek i układa je w oczekiwanej orientacji. Ta w pełni autonomiczna instalacja do obsługi procesu realizacji zamówień została wdrożona w Active Ants – holenderskiej firmie, która jest czołowym dostawcą usług e-commerce dla firm internetowych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również