Kompaktowość...

Ważnym aspektem użytkowym transporterów jest też to, ile miejsca zajmują, zwłaszcza gdy tam, gdzie mają zostać zamontowane, przestrzeń jest ograniczona. Im bardziej kompaktowa konstrukcja, tym więc lepiej. By ją zapewnić, stosuje się różne konstrukcje i rozwiązania w zakresie montażu przenośników.

Przykład to transportery podwieszane, w tym zorganizowane na wielu poziomach. Oszczędność miejsca gwarantuje także system transportowy z przenośnikami ustawionymi na podłodze, które przenoszą na przykład pełne pojemniki i transporterami zamontowanymi bezpośrednio nad nimi, które przenoszą opróżnione pojemniki na stanowisko ponownego załadunku. Łączność między dolnym a górnym poziomem zapewnia podnośnik.

Jeżeli zachodzi potrzeba transportu między piętrami, alternatywą dla przenośników pochyłych, które zajmują dużo miejsca, są transportery spiralne. Można wyróżnić dwie kategorie tych urządzeń, w zależności od materiałów, do przenoszenia których są przeznaczone. Do tych sypkich zalecane są transportery ze spiralą rynien zamkniętych, a do pozostałych z otwartą.

W obu przypadkach przenoszą ładunki w pionie i dzięki zwartej konstrukcji zajmują małą powierzchnię w stosunku do długości powierzchni transportowej. Ma to dodatkową zaletę – dzięki temu, że ładunek przemieszczany przenośnikiem spiralnym, nawet przy ograniczeniach przestrzennych może pokonać stosunkowo dużą odległość, przy odpowiedniej prędkości i warunkach transportu, można jednocześnie poddać go obróbce, na przykład schładzaniu, podgrzaniu, odparowaniu.

AMR – Korzyści i aplikacje w magazynach

Autonomiczne roboty mobilne zazwyczaj transportują lżejsze ładunki niż AGV. W zależności od potrzeb, podobnie jak wózki samojezdne, mogą być też wyposażone w różnego typu osprzęt, jak: ramiona przegubowe z chwytakami, przenośniki taśmowe albo rolkowe i podnośniki nożycowe. AMR łatwo jest przezbroić, wymieniając osprzęt i przeprogramować do wykonywania innych zadań.

Autonomiczne roboty mobilne pracują zwykle w grupie. Ich floty są łatwo skalowalne – pojazdy AMR mogą być dodawane oraz usuwane w dowolnym momencie, w celu uzyskania docelowej przepustowości. Są one centralnie zarządzane za pośrednictwem oprogramowania łączącego się z systemem zarządzania magazynem w celu przypisania poszczególnym AMR określonych zadań. Roboty mobilne są zasilane z akumulatorów.

Pomiędzy ich ładowaniem typowo dostępne na rynku modele działają nawet do kilku godzin, w praktyce wpływa na to jednak wiele czynników. Najważniejsze z nich to: używany osprzęt, waga ładunku, długość przebytej trasy, częstości uruchamiania i zatrzymywania oraz długości przerw w pracy.

AMR są zwykle używane do transportu towarów, to znaczy przenoszą ładunek z jednego obszaru do drugiego, na przykład w centrach dystrybucji w ramach kompletacji zamówień. Sprawdzają się w takich zastosowaniach dzięki autonomii w planowaniu ścieżek ruchu, pozwalającej na efektywne przemieszczanie się między wieloma punktami odbioru przez wybór tej w określonych warunkach najkorzystniejszej. Znacznie zwiększa to przepustowość obsługi zamówień w porównaniu do tych kompletowanych ręcznie przez pracowników, którzy wiele czasu tracą na chodzenie po obiekcie. Ponadto zastępując przenośniki autonomicznymi robotami mobilnymi, można uzyskać znaczącą oszczędność miejsca – dodatkową powierzchnię można zagospodarować, zwiększając pojemność magazynu. Skalowalność flot AMR z kolei pozwala efektywnie reagować na wzrost i spadek liczby zamówień. Autonomiczne roboty mobilne, jak w przypadku innych rozwiązań zautomatyzowanych, eliminują błędy ludzkie, zwiększają wydajność, odciążają personel magazynów od wykonywania czynności powtarzalnych oraz grożących urazami (podnoszenia ciężkich ładunków, pchania czy ciągnięcia wózków na kółkach).

Przykłady aplikacji, w których sprawdzają się AMR, to również: holowanie ładunków, kompletacja i rozładunek w systemach pick to light i put to light, w razie wyposażenia w ramię robota w komplecie z systemem wizyjnym i mobilny przenośnik, który odbiera ładunek z jednego transportera i dostarcza go na inny. W ostatnim zastosowaniu autonomiczne roboty mobilne, które mogą obracać się w różnych kierunkach, pozwalają na podawanie materiałów w określonej orientacji. Dzięki mobilnym przenośnikom można też zrealizować transport na duże odległości z wieloma odgałęzieniami, na których budowanie stacjonarnych ciągów byłoby nieopłacalne.

...i modułowość przenośników

Kompaktowość zwykle idzie w parze z modułowością, kolejną cechą, pod kątem której są optymalizowane nowoczesne przenośniki. Dzięki niej łatwiej jest zorganizować, a następnie stosownie do potrzeb przeorganizować stanowisko, którego częścią jest transporter. Ważna jest także dostępność różnorodnych opcji wykonania danej konstrukcji, która zwiększa elastyczność projektowania linii transportowej.

Przykładowo przenośniki spiralne oferowane są w wersjach o różnych: średnicach, liczbie zwojów, układzie i długościach wlotu i wylotu, kierunku ruchu (w górę, w dół, zgodnie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), opcjonalnie także odwracalne. W niektórych modelach możliwe jest wyposażenie transportera w kilka wejść i wyjść. Umożliwia to uzupełnianie oraz rozdzielanie ładunku na kilku poziomach.

W przypadku ekstremalnie ograniczonej przestrzeni, przy jednoczesnym dużym natężeniu przepływu ładunków, warto jest rozważyć montaż przenośnika spiralnego wielotorowego (najczęściej dwutorowego). Biegi w ramach jednej konstrukcji są przeważnie wyposażone w oddzielne napędy i pracują niezależnie, na przykład z przeciwnym kierunkiem przepływu oraz mają wloty i wyloty na różnych poziomach.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również