Roboty do aplikacji pick and place

W zadaniu pick and place najczęściej wykorzystywane są roboty typu delta i SCARA. Producenci implementują w nich różne rozwiązania, dzięki którym mają się one lepiej sprawdzać w tego typu aplikacjach. Przykładowo biorąc pod uwagę fakt, że na stanowisku pakowania robot powinien się zmieścić razem z przenośnikiem i innym wyposażeniem pomocniczym, na przykład podajnikami opakowań zbiorczych, optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni jest kluczowe. Spełnienie tego wymogu jest łatwiejsze dzięki robotom o ultralekkim i kompaktowym wykonaniu. Pracę w ograniczonej przestrzeni ułatwiają także takie rozwiązania, jak prowadzenie okablowania przez ramię robota, co zapewnia skuteczną ochronę przewodów bardziej narażonych na uszkodzenie w ciasnej przestrzeni.

Ponadto, aby umożliwić współpracę z przenośnikami o różnych szerokościach ,wprowadzane są rozwiązania mające na celu zwiększenie zasięgu robota, takie jak na przykład dodatkowe ramię i obrotowa platforma w robotach typu delta. Pamiętając z kolei o tym, że w zadaniu pick and place liczy się szybkość, ramiona robotów pod kątem wyspecjalizowania są konstruowane w taki sposób, aby duża prędkość była osiągalna w całym zakresie ruchu. Ważne jest także równomierne obciążenie napędów, od którego zależy powtarzalność i płynności ruchu chwytaka. Z kolei dzięki wieloosiowym nadgarstkom roboty mogą swobodnie obracać przedmioty.

Ponadto biorąc pod uwagę ogromny udział przemysłu spożywczego w branży opakowaniowej, producenci robotów do aplikacji pick and place z myślą o pakowaniu produktów żywieniowych oferują roboty w wykonaniu spełniającym wymogi higieniczne tego zastosowania. Typowe ich cechy to: gładkie, łatwe do czyszczenia powierzchnie, stosowanie smarów dopuszczonych do użytku w przemyśle spożywczym, stopień ochrony IP69K.

Jakie są trendy technologiczne dotyczące maszyn do zastosowań w branży pakującej?

Tomasz Szewczyk


Sitaniec

Roboty przemysłowe są obecnie bardzo dojrzałymi produktami. W zależności od potrzeb można zastosować roboty cztero- i sześcioosiowe, SCARA, delta. Można robotyzować zarówno bardzo szybkie procesy, jak też wymagające dużej siły. Coraz częściej wykorzystuje się systemy wizyjne, integruje się linie technologiczne z systemami informatycznymi. Silnym trendem w robotyzacji jest wykorzystanie robotów współpracujących. Pojawiają się także aplikacje pakujące z takimi robotami.

Wojciech Trojniar


ASTOR Robotics Center

Obecnie kluczowe jest dostarczanie kompletnych systemów do firm produkcyjnych. Klienci oczekują, aby aplikacja rozwiązywała konkretny problem, umożliwiając jednocześnie rozwój firmy przez zwiększenie wydajności czy jakości wytwarzanych produktów. Ze względu na pandemię bardzo ważny jest też czas dostawy – im krótszy, tym lepiej. Przykładem kompletnego rozwiązania dedykowanego dla przemysłu jest EtE Pallet, które służy do paletyzacji pudełek o różnych wymiarach.

Michał Skorek

Stäubli

Zgodnie z definicją Industry 4.0 rozwój odbywa się raczej w kierunku szybszej wymiany informacji, pełnej kontroli nad informacją i jej przepływem. Producenci robotów starają się produkować urządzenia coraz szybsze, coraz bardziej niezawodne i przyjazne użytkownikowi, jednak wymiana informacji oraz rozwój oprogramowania grają tutaj kluczową rolę.

Mateusz Amroziński


FANUC Polska

Dostawcy technologii proponują wiele ciekawych rozwiązań zarówno w obszarze hardware’u, jak i software’u. Poszukując rozwiązań najlepiej odpowiadających na dzisiejsze potrzeby, warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania techniczne umożliwiające optymalizowanie parametrów produkcji oraz prowadzenie diagnostyki prewencyjnej w oparciu o dane pozyskiwane z warstwy produkcyjnej, a także oprogramowanie symulacyjne, które jest bardzo pomocne na etapie tworzenia aplikacji zrobotyzowanych. Dzięki możliwości tworzenia aplikacji wirtualnych producent zyskuje pewność, że system w 100% spełni jego obecne i przyszłe potrzeby, a także ogranicza niepotrzebne koszty, które mogłyby się pojawić w sytuacji, gdy etap budowy aplikacji nie byłby poprzedzony szczegółową analizą projektu, a także możliwością jego udoskonalenia na tym etapie.

Roboty współpracujące. roboty w paletyzacji

W pakowaniu upowszechniają się również roboty współpracujące. Są to maszyny, które dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych (na przykład czujników, które w razie kontaktu z człowiekiem lub przedmiotem aktywują bezpieczne zatrzymanie się robota, czy materiałów amortyzujących uderzenia) mogą bezpiecznie pracować na jednym stanowisku, ramię w ramię z ludźmi. W ostatnich latach zyskują one ogromną popularność.

Zawdzięczają ją licznym zaletom. Przede wszystkim o ich przewadze nad standardowymi robotami przemysłowymi decyduje to, że zajmują mniej miejsca. To wynika stąd, że nie ma konieczności wyposażania stanowiska, na którym pracują, w bariery ani inne systemy bezpieczeństwa. Dzięki temu instalacja robota współpracującego nie wiąże się z takimi komplikacjami, jakie zwykle oznacza tradycyjna automatyzacja czy robotyzacja danego zadania. Roboty tego typu pozwalają też na łatwe tylko częściowe zautomatyzowanie zadania. Dzięki temu przyjmują się również w mniejszych przedsiębiorstwach, które nie potrzebują lub nie są w stanie sfinansować kompleksowej automatyzacji. Ponadto ich obsługa i programowanie są nieporównywanie łatwiejsze – to drugie w praktyce polega na pokazaniu im, czytaj: poprowadzeniu ich wzdłuż, zadanej ścieżki. Dzięki tej intuicyjności są sobie w stanie z tym poradzić nawet pracownicy bez specjalistycznej wiedzy i bez szkoleń. To znacząco przyspiesza wdrożenie, jak też ułatwia przeprogramowywanie cobotów.

Na koniec warto dodać, że aplikacje pick and place to niejedyne zadania w procesie pakowania, w których sprawdzają się roboty przemysłowe. Kolejnym jest paletyzacja. O ile w zadaniach pick and place roboty pozostawiają w tyle pracowników pod względem szybkości i powtarzalności pracy, o tyle w paletyzacji odciążają ich ze względu na zdolność do bezszkodowego powtarzalnego dźwigania ciężarów. W porównaniu do zautomatyzowanych maszyn do paletyzacji natomiast wyróżnia je wszechstronność. W przypadku tego zadania oznacza to, że jeden robot jest w stanie układać na odpowiednich paletach różnego typu opakowania, podczas gdy transport na stanowisko paletyzacji produktów z wielu linii produkcyjnych zwykle wymuszał korzystanie z kilku oddzielnych paletyzatorów.

Jak wygląda branża w kontekście pandemii koronawirusa?

Kamil Niemyjski


igus

W roku 2020 większość planowanych inwestycji, związanych z automatyzacją pakowania, była wstrzymywana. Dzisiaj widzimy jednak, że branża się budzi, pomimo trwającej nadal pandemii. Jeszcze większe problemy kadrowe, również związane z COVID-19, powodują, że przedsiębiorcy zaczynają odmrażać inwestycje i planują wdrożenie w 2021 roku.

Mateusz Amroziński


FANUC Polska

Wiele firm w obliczu pandemii zostało zmuszonych do poszukiwania nowych metod produkcji zapewniających większą odporność na czynniki zewnętrzne, możliwość działania w reżimie sanitarnym (np. ograniczenie liczby pracowników na jednej zmianie w celu zachowania dystansu), jak i gwarantujących większą efektywność kosztową.

Michał Skorek

Stäubli

Branża wygląda niejednoznacznie. Część firm chce inwestować, przygotować się do odbicia gospodarki. Część firm wręcz odwrotnie, boi się inwestować, woli przeczekać. Widać jednak tendencję do zniecierpliwienia zakładów i chęci otwarcia budżetów.

Tomasz Szewczyk


Sitaniec

Duże zakłady produkcyjne już dawno postawiły na automatyzację i robotyzację. Dziś można zaobserwować duże zainteresowanie w średnich i mniejszych fabrykach.

Problemy pojawiające się w związku z epidemią COVID-19, jak konieczność wprowadzenia podwyższonych rygorów higienicznych, absencje pracowników, sprawiają, że inwestycje w automatyzację i robotyzacje są kluczowe.

Nie bez znaczenia jest podatkowa ulga inwestycyjna obowiązująca od bieżącego roku. Polskie zakłady muszą inwestować w automatyzację i robotyzację, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również