Pakowanie – przegląd zadań

Pakowanie jest też generalnie procesem wieloetapowym, na który składają się: czynności poprzedzające, samo zadanie umieszczenia produktu w opakowaniu, i czynności następujące po tym. Do pierwszych zaliczane jest formowanie oraz przygotowanie opakowania. Na tym etapie m.in.: rozdmuchuje się butelki PET, skleja się kartonowe pudełka czy formuje opakowanie bezpośrednio na wyrobie, foliując go. W kolejnym kroku produkt na przykład rozlewa się do butelek lub przekłada z przenośnika do kartonów, równocześnie go odmierzając, dozując albo ważąc.

Następnie opakowania są zamykane, m.in. przez zakręcanie nakrętek, nakładanie kapsli, zgrzewanie brzegów foliowych torebek albo zaklejanie pudełek. Ostatnim etapem jest etykietowanie oraz znakowanie opakowań. Różnorodność technik pakowania i jego wieloetapowość doprowadziły do rozwoju różnego rodzaju maszyn pakujących wyspecjalizowanych, łączonych w linie technologiczne, jak i automatów wieloczynnościowych.

Po czym poznać, że najwyższy czas zautomatyzować pakowanie?

Jeżeli w zakładzie praktykowane jest pakowanie ręczne, pewne sygnały mogą świadczyć o tym, że nie jest to rozwiązanie optymalne i należałoby rozważyć automatyzację tego zadania. Najczęstszym z nich jest nienadążanie za rosnącym popytem na dany produkt. Objawami tego są: ponaglenia ze strony kontrahentów, skargi pracowników na przepracowanie oraz konieczność rezygnowania z intratnych kontraktów. Zastanowić się nad automatyzacją pakowania należy również wtedy, gdy obawiając się o zbyt małą wydajność tego procesu, rezygnujemy z możliwości rozwoju, dzięki na przykład ekspansji za granicą lub na innym rynku. Kolejny niepokojący sygnał to zbyt duże koszty pracy personelu pracującego przy pakowaniu. Automatyzując je i przesuwając pracowników z linii pakowania do innych zadań można zwiększyć ich produktywność, a dzięki temu zmniejszyć sumaryczne koszty pracy. Z pakowania ręcznego warto zrezygnować także, gdy udało się ustandaryzować opakowania i skonsolidować linie produktów. Na automatyzację trzeba się również zdecydować, jeżeli zauważymy, że pakowanie ręcznie odbywa się w sposób nieefektywny. To można poznać przykładowo po tym, że opakowania nie są napełniane równomiernie, czyli czasem produktu wkłada się do nich zbyt mało, co jest nieuczciwe wobec klientów, a innym razem za dużo, co oznacza straty dla producenta. Zaniepokoić powinna też zbyt duża liczba opakowań, które nie przechodzą pozytywnie kontroli jakości, ponieważ na przykład nie zostały szczelnie zamknięte lub podczas pakowania uległy uszkodzeniu. Wymaganą jakość i powtarzalność łatwiej zapewnią maszyny pakujące.

Jakie są korzyści z produkcji opakowań na miejscu?

Przykładem są rozdmuchiwarki (wydmuchiwarki) butelek PET. Korzystają z nich producenci napojów, kosmetyków i środków czystości, którzy nie chcą zaopatrywać się w opakowania u zewnętrznych dostawców. W zamian, uzupełniając linie butelkowania o maszyny rozdmuchowe, wytwarzają butelki PET na miejscu w zakładzie rozlewniczym, w ramach produkcji własnej. Ma to liczne zalety.

Przede wszystkim pozwala uniezależnić się od ograniczeń wydajności firm zewnętrznych. Ponadto zapewnia większą elastyczność w zakresie zmiany cech opakowań (kształtu, pojemności) odpowiednio do aktualnej wydajności produkcji, bieżących zamówień, trendów na rynku i innych czynników. Produkcja własna jest tym bardziej opłacalna, im większy jest popyt zakładu na takie opakowania, zwłaszcza jeżeli koszty ich transportu są duże.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również