Zalety i wady tagów pasywnych

Ponadto przez to, że ilość energii pozyskiwana z czytnika nie jest zbyt duża, także funkcjonalność znaczników tego rodzaju jest ograniczona - nie inicjują łączności z czytnikiem i nie wyposaża się ich w dodatkowe elementy, jak sensory, które wymagają ciągłego zasilania.

Z drugiej strony można je wykonać jako małe oraz lekkie. Ułatwia to ich mocowanie na przykład przez wbudowanie w obiekt znakowania. Brak konieczności wymiany baterii sprawia, że czas ich bezobsługowego użytkowania może przekroczyć nawet kilkadziesiąt lat.

Oprócz tego tagi pasywne są odporniejsze na trudne warunki otoczenia, a ich koszt w porównaniu z półpasywnymi i aktywnymi jest mniejszy. Dzięki temu opłacalne jest ich jednorazowe użycie, na przykład do znakowania opakowań zbiorczych, które po wypakowaniu z nich zawartości są, bez usuwania znaczników, wyrzucane.

Case study 1: RFID w inspekcji odzieży ochronnej

Pewne brytyjskie przedsiębiorstwo produkujące odzież ochronną dla policji, straży pożarnej, kolei, energetyki, wojska oraz innych zastosowań, w których pracownikom trzeba zapewnić wierzchnią ochronę przed czynnikami zagrażającymi ich zdrowiu, rozszerzyło ofertę o usługi dodatkowe, zobowiązując się w ramach posprzedażowej obsługi do prania i okresowej kontroli stanu zakupionych ubrań.

Inspekcja jest konieczna, gdyż przez niezauważone uszkodzenia odzież ochronna może nie zapewniać użytkownikom wymaganego normami poziomu bezpieczeństwa. Aby usprawnić to zadanie, wdrożono system oparty na znacznikach RFID (działa też z kodami kreskowymi). Tagi umieszcza się na ubraniach. Operator, posługując się ręcznym czytnikiem, skanuje je.

Na podstawie informacji zapisanych w znacznikach rozpoznawany jest typ i model odzieży. Na ekranie czytnika zostaje wówczas wyświetlona seria pytań. Odpowiedzi, jakich udziela na nie operator, pozwalają ocenić stań ubrania. Pytania nie mają charakteru opisowego, a jedynie wymagają potwierdzenia albo zaprzeczenia, co sprawia, że kontrola przebiega łatwo i szybko.

Wyniki inspekcji są przesyłane do centralnej bazy danych, do której dostęp właściciele odzieży mogą uzyskać online. Są też oni od razu informowani, jeżeli któreś z należących do nich ubrań zostanie uznane za uszkodzone. Dzięki temu, że czytnik jest dodatkowo wyposażony w kamerę, dokumentację z kontroli można uzupełnić o zdjęcia zniszczeń.

Znaczniki półpasywne

Tagi półpasywne (półaktywne) są wyposażone w baterię, ale jest ona wykorzystywana wyłącznie do celów własnych, czyli zasilania układu elektronicznego znacznika i jego czujników, natomiast energię potrzebną do nawiązania łączności z czytnikiem czerpią z wytwarzanych przez niego fal radiowych. Dzięki temu, w porównaniu do tagów pasywnych, ich zasięg jest większy.

Przydatna jest także możliwość wbudowania w znaczniki sensorów oraz ciągłego przetwarzania wyników pomiarów, nawet poza zasięgiem czytnika. Korzysta się z tego, monitorując warunki środowiskowe, w jakich przebywa oznakowany obiekt, na przykład temperaturę otoczenia. W przypadku produktów wrażliwych na jej wahania, jak na przykład mrożona żywność, na tej podstawie aktualizuje się datę przydatności do spożycia.

Dodatkowa funkcjonalność dzięki bateriom jest uzyskiwana kosztem większej wagi znaczników półpasywnych, ich większych rozmiarów, większych kosztów, krótszej bezobsługowej żywotności oraz mniejszej odporności na warunki otoczenia, w porównaniu do tagów pasywnych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również