Klasyfikacja czytników

Czytniki, podobnie jak znaczniki RFID klasyfikuje się ze względu na częstotliwość pracy na działające w pasmie LF, HF, UHF i mikrofalowym. Kolejnym kryterium jest zgodność z określonymi standardami komunikacji. Oprócz tego dzieli się je ze względu na sposób użytkowania, na stacjonarne oraz przenośne.

Pierwsze montuje się na stałe, na przykład przy drzwiach i bramach wjazdowych, wtedy gdy trzeba monitorować przepływ oznakowanych obiektów. Pośrednim rozwiązaniem są czytniki, które są instalowane w pojazdach, na przykład w wózkach widłowych. Powinna je charakteryzować większa odporność na wibracje oraz inne niekorzystne warunki otoczenia.

Wzmocniona konstrukcja musi także cechować czytniki przenośne, pełniące zwykle funkcję wygodnych przenośnych terminali, z których korzystają pracownicy poruszający się po terenie zakładów. Ich przykładowym zastosowaniem jest skanowanie towarów zgromadzonych w magazynie w czasie kompletowania zamówienia albo podczas inwentaryzacji stanu zapasów.

Czytniki przenośne mogą się komunikować i być zasilane przewodowo, za pośrednictwem odpowiednio długich podłączeń z najbliższą bazą. Dostępne są również urządzenia zasilane bateryjnie i nawiązujące łączność z systemem nadrzędnym bezprzewodowo. Czytniki przenośne, w celu zmniejszenia ich wagi oraz rozmiarów, są zazwyczaj wyposażane w pojedynczą dwufunkcyjną antenę.

Od niedawna na popularności zyskują także czytniki ręczne niewyposażone w wyświetlacz ani w system operacyjny, za to mające interfejs do komunikacji Bluetooth. Dzięki temu mogą się łączyć ze smartfonem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do ich obsługi.

Oprogramowanie w systemach RFID

Ważnym komponentem systemu RFID jest także oprogramowanie, które pośredniczy między czytnikiem a systemami nadrzędnymi, na przykład typu: Supply Chain Management (SCM), Warehouse Management System (WMS) i Enterprise Resource Planning (ERP), a nawet sterownikami PLC.

Aplikacje te, oprócz zarządzania pracą czytników, również przetwarzają informacje pozyskiwane ze znaczników. W ramach tego m.in. filtrują dane, co pozwala wykryć i usunąć informacje z błędami oraz te pozyskane przez wielokrotny odczyt, buforują dane i analizują je w celu wyodrębnienia użytecznych informacji, na przykład alarmów o wybranych zdarzeniach.

Marek Łozowski

Pepperl+Fuchs Polska

  • Co decyduje o wyborze konkretnego rozwiązania przez klienta? Jak istotna jest odpowiednia integracja systemu i jego dopasowanie do aplikacji?

W ubiegłym roku u jednego z naszych klientów z branży Automotive wdrożony został nowy system RFID umożliwiający rozbudowę kontroli procesu produkcyjnego. Zadaniem inwestycji było umożliwienie pełnej identyfikacji produktu ("traceability") podczas całego etapu przygotowania i produkcji finalnej detali. Zgodnie z oczekiwaniami inwestora, dostarczone urządzenia musiały zapewnić niezawodne działanie w trudnych warunkach przemysłowych, z uwzględnieniem pracy robota spawalniczego w niewielkim sąsiedztwie.

Zaprojektowany specjalnie do tej aplikacji uchwyt znacznika, umożliwił szybki montaż taga na detalu, a także jego demontaż po zakończeniu całego procesu - tym samym oszczędność z racji jego ponownego wykorzystania. W ten sposób wyeliminowano również bezpośrednią ingerencję w konstrukcję samego detalu.

Dzięki wykorzystaniu technologii RFID klient uzyskał pełną informację o pracach wykonywanych na poszczególnych etapach produkcji, dacie ich wykonania, a także czasie trwania danego procesu. To wszystko pozwala podnieść efektywność prowadzonych prac, umożliwić skuteczną kontrolę jakości, a także w przyszłości dalszą możliwość rozwoju aplikacji.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również