Przegląd zastosowań systemów rfid

Systemy identyfikacji radiowej w przemyśle są wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Przykład to monitorowanie przebiegu procesu produkcyjnego, na przykład zautomatyzowanego montażu, przez oznakowanie wszystkich podzespołów, a następnie śledzenie ich przemieszczania się za pomocą czytników rozmieszczonych w określonych miejscach linii montażowej.

Dane zapisane w znaczniku mogą być na kolejnych etapach produkcji aktualizowane, dzięki czemu informacja przemieszcza się wraz z produktem i nie ma potrzeby tworzenia centralnej bazy danych. Monitorowanie produkcji pozwala szybko zareagować na problemy oraz dostarcza wielu użytecznych informacji pozwalających na jej optymalizację w przyszłości.

Kolejnym przykładem jest sprawdzanie, czy zamontowane zostało właściwie narzędzie do obróbki. W takim przypadku maszynę wyposaża się w czytnik, zaś końcówki robocze znakuje się tagami RFID.

Po zmianie narzędzia, w razie założenia niewłaściwego, na przykład nieodpowiedniego do obróbki danego materiału lub uzyskania danego kształtu, uruchamia się alarm. W ten sposób można wyeliminować błędy ludzkie, które mogą skutkować stratą materiału, gorszą jakością wyrobu, a nawet wypadkami przy pracy.

Case study 5: RFID w myjni

Niewielka sieć myjni samochodowych poszukiwała sposobu na zmniejszenie kosztów działalności, co pozwoliłoby jej utrzymać się na rynku mimo silnej konkurencji ze strony dużych myjni, które powstają przy centrach handlowych. W tym celu jej właściciele m.in. zainwestowali w system oczyszczania wody do mycia samochodów, aby móc jej używać wielokrotnie.

Oszczędności szukano także w kosztach pracy. W tym zakresie pomocne okazało się wdrożenie systemu sprzedaży przedpłaconej w technologii RFID, dzięki której znacząco zmniejszono liczbę pracowników myjni odpowiadających za przyjmowanie zamówień, ustawianie maszyn myjących oraz obsługę płatności.

Częścią systemu jest czytnik zainstalowany przy wjeździe do myjni, który skanuje tag RFID zamocowany na przedniej szybie samochodu. Na podstawie zapisanego w nim identyfikatora pojazd jest rozpoznawany, a z bazy danych pobierane są informacje o usługach, za które z góry zapłacił jego właściciel. W oparciu o te dane automatycznie programowana jest maszyna myjąca.

Znaczniki RFID naklejane na szyby mają specjalną konstrukcję - zostały wbudowane w etykiety w osłonie, która jest odporna na zmywanie, kontakt z chemicznymi środkami myjącymi i promienie słoneczne. Zostały również zabezpieczone przed kradzieżą - w razie próby zerwania znacznika z szyby jego antena ulegnie zniszczeniu.

Poza ograniczeniem kosztów działalności system RFID zapewnił dodatkowe korzyści. Okazało się bowiem, że klienci, którzy raz zdecydowali się na oznakowanie swoich samochodów tagami, chętnie później doładowywali je nowymi środkami. Oprócz umocnienia więzi z klientem system prepaid zapewnił także właścicielom myjni stały dopływ pieniędzy, o co wcześniej było trudno, gdyż popyt na ich usługi w dużym stopniu jest zależny od pory roku i pogody.

Kontrola obiegu wyposażenia

Znaczniki RFID wykorzystuje się również do śledzenia przepływu narzędzi (i innego wyposażenia) w obrębie zakładu. Poprawia to efektywność pracowników, którzy nie marnują czasu na szukanie narzędzi, których w danym momencie potrzebują oraz ich bezpieczeństwo, dzięki temu, że nie dochodzi do sytuacji, w których nie mogąc znaleźć tego właściwego, korzystają z aktualnie dostępnego, nie zawsze odpowiedniego.

Usprawnia to także pracę służb utrzymania ruchu odpowiadających za nadzór nad wyposażeniem, które na przykład trzeba okresowo kalibrować lub sprawdzać stan jego zużycia. W takim przypadku w tagach, którymi je oznaczono, zapisywana jest to, kto, ile razy, kiedy ostatnio i w jaki sposób z nich korzystał.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe